Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.02: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 53 9.5 19 03:15 06/03/2019 1676
2 foto 126370 - hoangtubongdem 42 8 16 12:17 01/06/2019 14411
3 foto 165432 - Long Le Thanh 23 5.5 11 11:10 23/04/2019 3307
4 foto 183333 - nhatquang123 -2 2.5 5 01:59 23/05/2019 1392
5 foto 197047 - Lê Lý Lê Huy 9 1.5 3 09:48 14/04/2019 1340
6 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:30 06/03/2019 2135
7 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:27 09/03/2019 996
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 04:49 16/03/2019 1264
9 foto 145864 - toanly69 0 0 0 10:41 19/04/2019 4990
10 foto 166496 - Hà Thế Phong 0 0 0 11:54 24/04/2019 3165