Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.02: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183333 - nhatquang123 18 4.5 9 02:06 23/05/2019 1392
2 foto 165432 - Long Le Thanh 3 0.5 1 11:49 23/04/2019 3307
3 foto 204133 - hongngoc2808 1 0.5 1 10:06 30/04/2019 2331
4 foto 180714 - Thao Le 0 0 0 1599
5 foto 173896 - teamhocy 0 0 0 8076
6 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 02:10 08/03/2019 2135
7 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:29 09/03/2019 996
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 04:51 16/03/2019 1264
9 foto 145864 - toanly69 0 0 0 10:13 21/04/2019 4990
10 foto 65543 - Lê Quốc Thịnh 0 0 0 05:23 11/05/2019 1235