Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.02: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 264191 - Lê văn san 19 4.5 9 00:30 29/05/2020
00:18:40
9336
2 foto 198470 - Hồ Phúc 0 0 0
-1650282185
4321
3 foto 289955 - Nguyễn Tiến Vinh 0 0 0
-1620394210
2507
4 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 0 0 0
-1618503698
4048
5 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1585574391
7276
6 foto 34122 - minoyce 0 0 0
-1583157097
13277
7 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 11:55 18/03/2020
00:00:04
1208
8 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 16:25 24/03/2020
00:00:04
1000
9 foto 163080 - minhtransong01 0 0 0 01:00 13/08/2020
00:00:04
7884
10 foto 241121 - PhAnhNguyen 0 0 0 15:47 19/05/2021
00:00:04
3261