Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.02: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173896 - teamhocy 22 3.5 7 11:19 10/05/2019 8076
2 foto 183333 - nhatquang123 9 3 6 02:13 23/05/2019 1392
3 foto 126182 - beebee -8 1.5 3 05:43 20/04/2019 3394
4 foto 179762 - caonhuttruong 0 0 0 8290
5 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 02:10 08/03/2019 2135
6 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:31 09/03/2019 996
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 04:53 16/03/2019 1264
8 foto 165422 - toisedodaihoc2019 0 0 0 10:18 03/05/2019 1714
9 foto 215873 - thaohuong12 0 0 0 08:53 05/05/2019 2076
10 foto 114983 - thienan2001 0 0 0 12:59 10/05/2019 3901