Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.03: Chinh phục lý thuyết chuyên đề LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG HỮU CƠ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 79 10 30 03:54 09/04/2019 8751
2 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 75 9.67 29 05:10 21/03/2019 1676
3 foto 94116 - Swifties 75 9.67 29 07:31 27/05/2019 8531
4 foto 83048 - Noname 71 9.33 28 10:01 15/05/2019 9060
5 foto 180856 - nguyentieuman 71 9.33 28 07:44 03/06/2019 13943
6 foto 39374 - manhnatri 71 9.33 28 08:53 03/06/2019 8190
7 foto 194574 - Dhngoaithuong 71 9.33 28 07:46 04/06/2019 12895
8 foto 164940 - 0947729538 68 9 27 03:07 02/05/2019 4603
9 foto 179809 - Nhatbinhtrinh 67 9 27 10:40 01/05/2019 2228
10 foto 151725 - minhnhat31102001 67 9 27 04:39 20/06/2019 9725