Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.03: Chinh phục lý thuyết chuyên đề LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG HỮU CƠ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 72 9.67 29 03:59 09/04/2019 8751
2 foto 180856 - nguyentieuman 72 9.67 29 12:19 10/06/2019 13943
3 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 71 9.67 29 07:14 15/06/2019 9836
4 foto 83048 - Noname 67 9.33 28 10:07 15/05/2019 9060
5 foto 225327 - Long Quỳnh 63 9 27 12:17 04/06/2019 1447
6 foto 94116 - Swifties 60 8.67 26 08:34 27/05/2019 8531
7 foto 173896 - teamhocy 60 8.67 26 09:20 02/06/2019 8076
8 foto 39374 - manhnatri 60 8.67 26 09:25 03/06/2019 8190
9 foto 194574 - Dhngoaithuong 60 8.67 26 08:36 04/06/2019 12895
10 foto 204524 - nguyenthiphuong1 60 8.67 26 12:16 07/06/2019 3573