Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.03: Chinh phục lý thuyết chuyên đề LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG HỮU CƠ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 94116 - Swifties 118 8.6 43 09:25 27/05/2019 8531
2 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 117 8.6 43 08:35 15/06/2019 9836
3 foto 83048 - Noname 111 8.2 41 10:21 15/05/2019 9060
4 foto 185935 - Linhhatinh 110 8.2 41 10:47 04/04/2019 8751
5 foto 151725 - minhnhat31102001 92 7.2 36 05:40 20/06/2019 9725
6 foto 39374 - manhnatri 91 7.2 36 10:02 03/06/2019 8190
7 foto 180379 - dinhgiang7520 80 6.6 33 09:06 30/03/2019 12249
8 foto 194574 - Dhngoaithuong 79 6.6 33 09:12 04/06/2019 12895
9 foto 164940 - 0947729538 59 5.6 28 09:23 02/05/2019 4603
10 foto 183333 - nhatquang123 29 4 20 05:55 23/05/2019 1392