Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.03: Chinh phục lý thuyết chuyên đề LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG HỮU CƠ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 138 9.6 48 10:10 09/06/2020
00:17:22
13160
2 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 127 9 45 22:44 14/04/2021
00:20:36
2099
3 foto 227581 - lenukhanhhuyen 124 8.8 44 23:16 04/06/2020
00:03:54
9990
4 foto 250854 - cancogang102 120 8.6 43 09:05 28/05/2020
00:03:56
6664
5 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 117 8.6 43 08:35 15/06/2019
00:05:20
13970
6 foto 289031 - MinhChau12 111 8.2 41 17:55 03/07/2021
00:15:40
12110
7 foto 268876 - tuananh01 102 7.8 39 00:18 03/07/2020
00:24:24
4288
8 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 98 7.6 38 21:20 05/04/2021
00:20:15
17176
9 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 97 7.6 38 00:54 11/07/2020
00:16:09
16610
10 foto 153765 - Nam Phong 97 7.6 38 16:04 26/06/2020
00:30:00
15360