Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.04: Chinh phục lý thuyết chuyên đề Các phản ứng của kim loại
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198470 - Hồ Phúc 109 9.5 38 22:09 18/04/2022
00:08:01
4772
2 foto 151725 - minhnhat31102001 101 9 36 07:28 20/06/2019
00:40:00
9725
3 foto 244062 - duongquynh0901 94 8.5 34 20:00 10/06/2020
00:20:31
13160
4 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 91 8.25 33 14:54 15/06/2019
00:08:30
13970
5 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 85 8 32 22:03 19/04/2021
00:26:49
2099
6 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 85 8 32 00:16 11/07/2020
00:26:56
16610
7 foto 39374 - manhnatri 84 8 32 05:20 04/06/2019
00:34:37
8190
8 foto 292855 - Mỹ Duyên 82 7.75 31 09:16 21/05/2021
00:04:22
5234
9 foto 302296 - nhor3005 79 7.5 30 16:30 10/06/2021
00:25:49
2435
10 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 74 7.25 29 16:32 04/04/2021
00:29:40
17176