Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.04: Chinh phục lý thuyết chuyên đề Các phản ứng của kim loại
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151725 - minhnhat31102001 101 9 36 07:28 20/06/2019 9725
2 foto 94116 - Swifties 93 8.5 34 09:35 28/05/2019 8531
3 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 91 8.25 33 02:54 15/06/2019 9836
4 foto 39374 - manhnatri 84 8 32 05:20 04/06/2019 8190
5 foto 126182 - beebee 73 7.25 29 05:05 20/04/2019 3394
6 foto 185935 - Linhhatinh 63 6.5 26 10:58 05/04/2019 8751
7 foto 164940 - 0947729538 51 5.75 23 03:18 26/04/2019 4603
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 49 5 20 02:27 20/04/2019 12457
9 foto 183333 - nhatquang123 7 3 12 06:13 23/05/2019 1392
10 foto 214578 - Thptqghoahoc 22 2 8 05:21 23/06/2019 1431