Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.06: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐỒNG PHÂN (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 39374 - manhnatri 83 9.25 37 04:56 05/06/2019 8190
2 foto 197295 - Phamhoangyen 61 7.5 30 11:16 17/04/2019 1078
3 foto 194574 - Dhngoaithuong 59 7.5 30 06:07 04/06/2019 12895
4 foto 179275 - PHẠM QUỐC BẢO 56 7.25 29 01:30 01/05/2019 4237
5 foto 180856 - nguyentieuman 52 7 28 08:26 13/06/2019 13943
6 foto 165432 - Long Le Thanh 20 4.5 18 12:01 06/05/2019 3307
7 foto 183333 - nhatquang123 -19 1.75 7 09:30 24/05/2019 1392
8 foto 23562 - kimbaoksqp123 8 1.25 5 09:23 20/05/2019 1272
9 foto 113624 - minhtuan02012001 4 0.75 3 04:22 12/04/2019 2519
10 foto 204524 - nguyenthiphuong1 2 0.25 1 09:20 07/06/2019 3573