Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.06: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐỒNG PHÂN (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
27/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 90 9.75 39 08:14 15/04/2021
00:07:37
4048
2 foto 39374 - manhnatri 83 9.25 37 04:56 05/06/2019
00:35:36
8190
3 foto 198470 - Hồ Phúc 79 9 36 18:36 20/04/2022
00:08:45
4321
4 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 71 8.25 33 16:14 07/04/2021
00:28:39
17176
5 foto 194574 - Dhngoaithuong 59 7.5 30 18:07 04/06/2019
00:33:58
12895
6 foto 180856 - nguyentieuman 52 7 28 08:26 13/06/2019
00:02:56
15480
7 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 35 4.25 17 15:48 09/09/2020
00:27:24
9555
8 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 10 1 4 21:18 10/07/2020
00:50:00
16610
9 foto 204524 - nguyenthiphuong1 2 0.25 1 09:20 07/06/2019
00:01:23
3573
10 foto 160706 - Mai Thuy Linh 0 0 0
-1587545504
2077