Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.06: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐỒNG PHÂN (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 39374 - manhnatri 77 8.5 34 05:41 05/06/2019 8190
2 foto 179275 - PHẠM QUỐC BẢO 59 7.25 29 10:17 01/05/2019 4237
3 foto 183333 - nhatquang123 -14 2 8 10:02 24/05/2019 1392
4 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:19 22/03/2019 2135
5 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:32 22/03/2019 996
6 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 12:37 11/04/2019 1264
7 foto 145864 - toanly69 0 0 0 06:03 19/04/2019 4990
8 foto 148707 - Nguyễn Trần Thị Ca Dao 0 0 0 04:29 10/05/2019 3036
9 foto 173868 - No name 0 0 0 12:02 17/05/2019 4712
10 foto 224881 - luan222 0 0 0 05:08 22/05/2019 1002