Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.07: Chinh phục lý thuyết chuyên đề BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CHẤT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173868 - No name 55 5.75 23 06:31 24/06/2019 4712
2 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 17 1.75 7 11:04 28/05/2019 7414
3 foto 179446 - hoxuanquang2018 -9 1.75 7 07:30 14/04/2019 1639
4 foto 183333 - nhatquang123 -9 1.75 7 09:15 25/05/2019 1392
5 foto 167726 - dungthuyquynh 5 1 4 01:01 19/06/2019 6855
6 foto 34089 - hieu1602 5 0.5 2 11:50 23/05/2019 1005
7 foto 166528 - Trang -3 0.5 2 12:18 09/06/2019 7013
8 foto 113624 - minhtuan02012001 3 0.25 1 08:49 11/04/2019 2519
9 foto 111197 - thangkuto1 0 0 0 2181
10 foto 179275 - PHẠM QUỐC BẢO 0 0 0 4237