Thông tin đề

[Bài tập] 10NC.01.02. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
31/08/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 112761 - Quẩy Lên 97 10 33 17:35 15/08/2019
00:03:37
3450
2 foto 237665 - Phạm Quang Mạnh 97 10 33 09:50 15/09/2019
00:04:37
1923
3 foto 287098 - Vantri09 97 10 33 10:14 02/09/2020
00:05:10
1340
4 foto 307579 - NgocVann 97 10 33 15:24 03/08/2021
00:06:22
1097
5 foto 245462 - Huyết 97 10 33 22:17 11/11/2019
00:06:23
7672
6 foto 234542 - iwannabetheguy 97 10 33 21:06 15/08/2019
00:21:56
29988
7 foto 247898 - khiem226227 97 10 33 13:55 09/08/2020
00:23:40
9188
8 foto 204133 - hongngoc2808 97 10 33 09:20 12/07/2019
00:27:42
24181
9 foto 263511 - barcelona395 97 10 33 08:29 30/01/2020
00:35:28
1434
10 foto 243496 - nguyenbaoson 97 10 33 21:34 25/09/2019
00:37:58
1990