Thông tin đề

Thi online: 10NC.01.01. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
05/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165028 - Ngọc 97 10 33 12:53 09/07/2018 2766
2 foto 104689 - Minh Tân 97 10 33 10:03 11/08/2018 8837
3 foto 163448 - thuhuyen123 97 10 33 04:29 14/08/2018 1896
4 foto 119533 - Leoyaoi 97 10 33 10:02 05/09/2018 3766
5 foto 169415 - Tran Ngoc Tram Anh 97 10 33 11:07 18/09/2018 2817
6 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 97 10 33 10:08 20/09/2018 1423
7 foto 190917 - dangbabao 97 10 33 09:43 19/10/2018 1352
8 foto 165209 - minhngochoa 97 10 33 11:21 20/10/2018 2842
9 foto 204133 - hongngoc2808 97 10 33 09:20 12/07/2019 5387
10 foto 112761 - Quẩy Lên 97 10 33 05:35 15/08/2019 3413