Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 01)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
01/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 41 10 10 07:34 01/08/2018 1810
2 foto 112761 - Quẩy Lên 41 10 10 09:42 01/08/2018 2825
3 foto 119669 - Jin BST 41 10 10 12:49 02/08/2018 4620
4 foto 79097 - 0Fighting0 41 10 10 02:48 02/08/2018 1041
5 foto 135201 - Huyền 41 10 10 03:25 02/08/2018 1940
6 foto 75956 - Đạt 2k1 41 10 10 04:53 02/08/2018 2528
7 foto 64725 - NO 41 10 10 05:40 02/08/2018 12475
8 foto 174017 - superplus 41 10 10 09:30 02/08/2018 1116
9 foto 165233 - Duy zai 41 10 10 09:46 02/08/2018 1535
10 foto 62588 - Nguyen Van Khai 41 10 10 12:09 04/08/2018 11808