Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 02)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
02/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 64725 - NO 38 10 10 12:43 02/08/2018 12475
2 foto 165233 - Duy zai 38 10 10 10:08 03/08/2018 1535
3 foto 62588 - Nguyen Van Khai 38 10 10 01:04 04/08/2018 11808
4 foto 174017 - superplus 38 10 10 03:08 04/08/2018 1116
5 foto 39374 - manhnatri 38 10 10 08:55 05/08/2018 6392
6 foto 86462 - Langhinhi 38 10 10 09:49 05/08/2018 3958
7 foto 146629 - MMN 38 10 10 08:29 06/08/2018 23251
8 foto 177034 - QUANSAMA 38 10 10 06:16 10/08/2018 1534
9 foto 154936 - Hà Giang 38 10 10 08:03 14/08/2018 1210
10 foto 160017 - Lê Phú 38 10 10 03:39 16/08/2018 10275