Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 01)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 49 10 10 10:57 06/08/2018 23251
2 foto 165233 - Duy zai 49 10 10 08:32 07/08/2018 1535
3 foto 75956 - Đạt 2k1 49 10 10 04:31 07/08/2018 2528
4 foto 112761 - Quẩy Lên 49 10 10 02:43 09/08/2018 2825
5 foto 173896 - teamhocy 49 10 10 10:44 10/08/2018 4805
6 foto 62588 - Nguyen Van Khai 49 10 10 11:28 10/08/2018 11808
7 foto 177034 - QUANSAMA 49 10 10 07:52 11/08/2018 1534
8 foto 66041 - Chú Bé Ngốc Nghếch 49 10 10 08:43 21/08/2018 4015
9 foto 160017 - Lê Phú 49 10 10 09:20 27/08/2018 10275
10 foto 164055 - tranlamvien2009 49 10 10 08:26 05/09/2018 2344