Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
13/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 85 10 20 10:11 14/08/2018 23251
2 foto 75956 - Đạt 2k1 85 10 20 12:35 14/08/2018 2528
3 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 85 10 20 11:09 15/08/2018 1810
4 foto 62588 - Nguyen Van Khai 85 10 20 10:46 28/08/2018 11808
5 foto 160017 - Lê Phú 85 10 20 10:36 29/08/2018 10275
6 foto 118359 - YDS 85 10 20 04:11 18/09/2018 16265
7 foto 176659 - Niên Nguyễn Quang 85 10 20 12:07 04/10/2018 1370
8 foto 39374 - manhnatri 85 10 20 05:29 04/10/2018 6392
9 foto 164055 - tranlamvien2009 85 10 20 05:45 06/10/2018 2344
10 foto 111275 - hoàng minh đồng 85 10 20 07:34 23/10/2018 9454