Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 37705 - thad7 71 10 20 09:55 02/01/2019 2031
2 foto 62588 - Nguyen Van Khai 67 9.5 19 12:29 07/10/2018 9715
3 foto 118359 - YDS 67 9.5 19 03:42 09/10/2018 16193
4 foto 39374 - manhnatri 67 9.5 19 08:22 01/11/2018 5177
5 foto 173896 - teamhocy 67 9.5 19 12:22 06/11/2018 2395
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 67 9.5 19 02:46 08/12/2018 8204
7 foto 159214 - duc thinh le 65 9 18 12:33 17/12/2018 3308
8 foto 42169 - Kings2001 62 9 18 11:13 11/11/2018 5626
9 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 60 8.5 17 02:44 01/09/2018 1810
10 foto 23608 - Tô Minh Hoành 58 8.5 17 10:08 26/10/2018 5585