Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 37705 - thad7 71 10 20 09:55 02/01/2019 6061
2 foto 62588 - Nguyen Van Khai 67 9.5 19 12:29 07/10/2018 11808
3 foto 118359 - YDS 67 9.5 19 03:42 09/10/2018 16265
4 foto 39374 - manhnatri 67 9.5 19 08:22 01/11/2018 6392
5 foto 173896 - teamhocy 67 9.5 19 12:22 06/11/2018 4805
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 67 9.5 19 02:46 08/12/2018 17214
7 foto 179903 - Dương Tấn Phước 67 9.5 19 10:54 09/02/2019 15022
8 foto 96229 - Công Thành Ngô 67 9.5 19 08:21 08/04/2019 11856
9 foto 148275 - Tiến Nguyễn 67 9.5 19 01:06 21/05/2019 16991
10 foto 159214 - duc thinh le 65 9 18 12:33 17/12/2018 4218