Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
12/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 42 10 10 11:20 07/10/2018 9890
2 foto 163026 - onlyouping 42 10 10 10:41 23/11/2018 4278
3 foto 164940 - 0947729538 39 9 9 04:30 22/09/2018 1608
4 foto 164055 - tranlamvien2009 39 9 9 07:14 16/10/2018 2247
5 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 39 9 9 03:52 30/10/2018 4356
6 foto 118359 - YDS 39 9 9 10:08 30/10/2018 16193
7 foto 64725 - NO 39 9 9 04:15 07/11/2018 9879
8 foto 39374 - manhnatri 39 9 9 05:31 08/11/2018 5177
9 foto 156855 - Nguyễn Tất Thành 39 9 9 09:56 16/11/2018 1910
10 foto 62588 - Nguyen Van Khai 36 9 9 01:05 01/01/2019 9715