Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
12/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 42 10 10 11:20 07/10/2018 10275
2 foto 163026 - onlyouping 42 10 10 10:41 23/11/2018 4278
3 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 42 10 10 10:34 12/02/2019 2442
4 foto 96229 - Công Thành Ngô 42 10 10 06:31 16/04/2019 11652
5 foto 164940 - 0947729538 39 9 9 04:30 22/09/2018 2840
6 foto 164055 - tranlamvien2009 39 9 9 07:14 16/10/2018 2344
7 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 39 9 9 03:52 30/10/2018 7418
8 foto 118359 - YDS 39 9 9 10:08 30/10/2018 16265
9 foto 64725 - NO 39 9 9 04:15 07/11/2018 12376
10 foto 39374 - manhnatri 39 9 9 05:31 08/11/2018 6333