Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
19/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164940 - 0947729538 40 10 10 01:59 29/09/2018 2917
2 foto 66267 - bacha10 40 10 10 04:51 26/10/2018 9534
3 foto 164055 - tranlamvien2009 40 10 10 08:22 29/10/2018 2344
4 foto 170364 - hihi 40 10 10 07:48 02/11/2018 3998
5 foto 118359 - YDS 40 10 10 08:12 04/11/2018 16265
6 foto 180379 - dinhgiang7520 40 10 10 09:30 23/11/2018 9252
7 foto 34505 - Võ Diệu Linh 40 10 10 04:21 28/11/2018 3222
8 foto 64725 - NO 40 10 10 08:31 02/12/2018 12475
9 foto 13852 - ducmanh2001 40 10 10 10:35 10/01/2019 3875
10 foto 207830 - Motivation 40 10 10 10:00 21/03/2019 2712