Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.11. Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 159214 - duc thinh le 43 10 10 01:45 24/11/2018 3308
2 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 34 8 8 03:51 19/10/2018 2641
3 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 22 5 5 01:01 20/10/2018 1810
4 foto 144416 - Quân Đặng Lê 17 5 5 11:59 19/10/2018 1442
5 foto 179446 - hoxuanquang2018 16 5 5 07:55 24/10/2018 1503
6 foto 71524 - NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 16 4 4 06:27 17/10/2018 1121
7 foto 165212 - einsteinqh1 13 4 4 10:50 22/10/2018 2084
8 foto 183333 - nhatquang123 8 3 3 10:23 29/10/2018 1230
9 foto 185623 - quang9d7 5 3 3 10:28 25/10/2018 1790
10 foto 111306 - nguyentanminh 0 0 0 7885