Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.11. Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 159214 - duc thinh le 43 10 10 01:45 24/11/2018 4218
2 foto 140778 - Dương Văn Tân 43 10 10 09:46 21/01/2019 1487
3 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 43 10 10 11:46 27/02/2019 2515
4 foto 37705 - thad7 43 10 10 10:30 16/03/2019 6061
5 foto 96229 - Công Thành Ngô 43 10 10 09:15 26/04/2019 11856
6 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 34 8 8 03:51 19/10/2018 7289
7 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 22 5 5 01:01 20/10/2018 1810
8 foto 144416 - asd qwe 17 5 5 11:59 19/10/2018 1934
9 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 17 5 5 06:24 18/03/2019 17214
10 foto 179446 - hoxuanquang2018 16 5 5 07:55 24/10/2018 1639