Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.11. Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
17/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189379 - Nguyễn văn Thiện 49 10 10 08:47 18/10/2018 1051
2 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 49 10 10 02:57 26/10/2018 7289
3 foto 165212 - einsteinqh1 19 4 4 06:09 23/10/2018 3461
4 foto 144416 - asd qwe 8 3 3 12:13 19/10/2018 1934
5 foto 183333 - nhatquang123 2 2 2 02:32 29/10/2018 1337
6 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 11:39 17/10/2018 1264
7 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:43 20/10/2018 996
8 foto 67812 - Đức Thịnh 0 0 0 11:01 23/11/2018 1000
9 foto 187490 - ngolinhuyen 0 0 0 05:47 09/12/2018 1000
10 foto 165471 - nguyễn thái sơn 0 0 0 08:42 20/12/2018 2006