Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
20/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165422 - toisedodaihoc2019 37 10 10 02:05 20/08/2018 1507
2 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 37 10 10 08:00 22/08/2018 1810
3 foto 177034 - QUANSAMA 37 10 10 06:34 24/08/2018 1534
4 foto 160017 - Lê Phú 37 10 10 05:29 03/09/2018 10275
5 foto 62588 - Nguyen Van Khai 37 10 10 12:44 04/09/2018 11808
6 foto 135201 - Huyền 37 10 10 12:03 14/09/2018 1940
7 foto 118359 - YDS 37 10 10 07:16 24/09/2018 16265
8 foto 42169 - Kings2001 37 10 10 04:45 22/10/2018 9604
9 foto 39374 - manhnatri 37 10 10 04:48 24/10/2018 6392
10 foto 64725 - NO 37 10 10 11:59 05/11/2018 12475