Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
21/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 175313 - Cuckeu 48 10 10 09:21 21/03/2019 1798
2 foto 96229 - Công Thành Ngô 48 10 10 12:36 01/04/2019 11856
3 foto 198351 - Hương Bơ 48 10 10 11:25 18/05/2019 2298
4 foto 165422 - toisedodaihoc2019 45 10 10 03:35 21/08/2018 1507
5 foto 160017 - Lê Phú 45 10 10 05:31 03/09/2018 10275
6 foto 135201 - Huyền 45 10 10 10:39 21/09/2018 1940
7 foto 118359 - YDS 45 10 10 10:04 26/09/2018 16265
8 foto 62588 - Nguyen Van Khai 45 10 10 12:19 30/09/2018 11808
9 foto 64725 - NO 45 10 10 12:02 06/11/2018 12475
10 foto 159214 - duc thinh le 45 10 10 01:33 24/11/2018 4218