Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
21/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165422 - toisedodaihoc2019 45 10 10 03:35 21/08/2018 1482
2 foto 160017 - Lê Phú 45 10 10 05:31 03/09/2018 9890
3 foto 135201 - Trần Hoàng Huyền 45 10 10 10:39 21/09/2018 1482
4 foto 118359 - YDS 45 10 10 10:04 26/09/2018 16118
5 foto 62588 - Nguyen Van Khai 45 10 10 12:19 30/09/2018 9715
6 foto 64725 - NO 45 10 10 12:02 06/11/2018 9879
7 foto 159214 - duc thinh le 45 10 10 01:33 24/11/2018 3308
8 foto 23995 - sỹ thành 45 10 10 08:30 18/12/2018 3905
9 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 39 9 9 01:18 25/08/2018 1810
10 foto 42169 - Kings2001 39 9 9 08:47 23/10/2018 5626