Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181757 - phước nguyễn trọng 77 10 25 10:58 01/11/2018 6568
2 foto 160017 - Lê Phú 77 10 25 12:40 09/12/2018 9890
3 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 69 9.2 23 09:15 20/01/2019 4364
4 foto 65647 - ngô trường 56 8 20 09:11 16/12/2018 6480
5 foto 179621 - vythingocdieu 17 2.4 6 09:52 29/11/2018 1869
6 foto 183333 - nhatquang123 1 2.4 6 08:03 26/10/2018 1230
7 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 08:33 15/10/2018 997
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 11:23 17/10/2018 1262
9 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 12:21 19/10/2018 1442
10 foto 165233 - Duy zai 0 0 0 05:48 07/11/2018 1307