Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181757 - phước nguyễn trọng 77 10 25 10:58 01/11/2018 7790
2 foto 160017 - Lê Phú 77 10 25 12:40 09/12/2018 10275
3 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 69 9.2 23 09:15 20/01/2019 7307
4 foto 42169 - Kings2001 69 9.2 23 09:43 21/02/2019 9604
5 foto 96229 - Công Thành Ngô 69 9.2 23 10:33 24/04/2019 11856
6 foto 207830 - Motivation 65 8.8 22 05:08 16/04/2019 2712
7 foto 215873 - thaohuong12 61 8.4 21 06:51 09/04/2019 1467
8 foto 65647 - ngô trường 56 8 20 09:11 16/12/2018 8853
9 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 49 6.8 17 11:31 24/02/2019 2515
10 foto 179621 - vythingocdieu 17 2.4 6 09:52 29/11/2018 1896