Thông tin đề

Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
05/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 40 10 10 08:17 05/11/2018 2641
2 foto 75956 - Đạt 2k1 40 10 10 09:56 05/11/2018 2349
3 foto 160017 - Lê Phú 40 10 10 04:58 13/11/2018 9890
4 foto 10397 - Tấn Thành 40 10 10 03:16 15/11/2018 7951
5 foto 164055 - tranlamvien2009 40 10 10 09:59 30/11/2018 2247
6 foto 135201 - Trần Hoàng Huyền 40 10 10 05:17 23/12/2018 1482
7 foto 173054 - VNGer 40 10 10 11:11 18/01/2019 1236
8 foto 118359 - YDS 35 9 9 05:03 19/11/2018 16118
9 foto 65647 - ngô trường 35 9 9 08:38 20/11/2018 6480
10 foto 165514 - quandeptrai 35 9 9 04:03 31/12/2018 1179