Thông tin đề

Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
05/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 40 10 10 08:17 05/11/2018 7289
2 foto 75956 - Đạt 2k1 40 10 10 09:56 05/11/2018 2528
3 foto 160017 - Lê Phú 40 10 10 04:58 13/11/2018 10275
4 foto 10397 - Tấn Thành 40 10 10 03:16 15/11/2018 7981
5 foto 164055 - tranlamvien2009 40 10 10 09:59 30/11/2018 2344
6 foto 135201 - Huyền 40 10 10 05:17 23/12/2018 1940
7 foto 173054 - VNGQB 40 10 10 11:11 18/01/2019 2242
8 foto 179531 - BeastMode2019 40 10 10 08:26 28/01/2019 2761
9 foto 114469 - maidodaihoc2019 40 10 10 12:38 03/02/2019 1280
10 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 40 10 10 10:45 13/02/2019 17214