Thông tin đề

Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76882 - bnmquang 75 9.5 19 04:19 05/12/2018 3245
2 foto 96229 - Công Thành Ngô 75 9.5 19 02:03 05/05/2019 11856
3 foto 159214 - duc thinh le 70 9 18 12:55 02/01/2019 4218
4 foto 140778 - Dương Văn Tân 70 9 18 07:16 22/01/2019 1487
5 foto 42169 - Kings2001 65 8.5 17 09:01 02/04/2019 9604
6 foto 165212 - einsteinqh1 57 7.5 15 07:48 22/11/2018 3461
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 55 7 14 10:54 01/03/2019 17214
8 foto 207830 - Motivation 30 5 10 06:59 03/05/2019 2712
9 foto 68664 - thang2001 36 4.5 9 04:37 17/05/2019 1719
10 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 25 3.5 7 04:10 08/05/2019 3130