Thông tin đề

Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76882 - bnmquang 75 9.5 19 04:19 05/12/2018 2119
2 foto 159214 - duc thinh le 70 9 18 12:55 02/01/2019 3308
3 foto 165212 - einsteinqh1 57 7.5 15 07:48 22/11/2018 2084
4 foto 183333 - nhatquang123 0 2 4 05:28 30/11/2018 1230
5 foto 160389 - Bảo Nguyễn 8 1 2 10:28 21/12/2018 8142
6 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 07:06 20/11/2018 997
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 08:20 23/11/2018 1262
8 foto 117127 - ltnhm100901 0 0 0 08:21 05/12/2018 1036
9 foto 191810 - Nguyễn Thanh Phương 0 0 0 10:37 02/01/2019 1044
10 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 10:42 12/01/2019 1442