Thông tin đề

Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179531 - BeastMode2019 66 10 20 04:19 07/12/2018 2170
2 foto 165212 - einsteinqh1 52 8 16 08:24 22/11/2018 2084
3 foto 159214 - duc thinh le 14 3.5 7 12:07 03/01/2019 3308
4 foto 179446 - hoxuanquang2018 10 3.5 7 03:57 24/11/2018 1503
5 foto 184509 - dunghung 20 3 6 04:08 28/11/2018 1232
6 foto 183333 - nhatquang123 -9 1.5 3 05:50 30/11/2018 1230
7 foto 185623 - quang9d7 0 0 0 02:58 22/11/2018 1790
8 foto 152120 - ĐÀO THỊ HIỀN 0 0 0 06:30 22/11/2018 1219
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 08:20 23/11/2018 1262
10 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:51 24/11/2018 997