Thông tin đề

Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179531 - BeastMode2019 66 10 20 04:19 07/12/2018 2761
2 foto 42169 - Kings2001 63 9.5 19 09:04 02/04/2019 9604
3 foto 165212 - einsteinqh1 52 8 16 08:24 22/11/2018 3461
4 foto 207830 - Motivation 17 4 8 05:47 07/05/2019 2712
5 foto 68664 - thang2001 21 3.5 7 06:13 17/05/2019 1719
6 foto 159214 - duc thinh le 14 3.5 7 12:07 03/01/2019 4218
7 foto 66267 - bacha10 12 3.5 7 06:23 06/04/2019 9534
8 foto 179446 - hoxuanquang2018 10 3.5 7 03:57 24/11/2018 1639
9 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 21 3 6 04:09 09/05/2019 3130
10 foto 184509 - dunghung 20 3 6 04:08 28/11/2018 1707