Thông tin đề

Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34505 - Võ Diệu Linh 68 9 18 10:47 03/12/2018 2099
2 foto 165212 - einsteinqh1 57 7.5 15 04:48 29/11/2018 2084
3 foto 111306 - nguyentanminh 49 6.5 13 09:41 28/11/2018 7980
4 foto 186932 - Hà Quyên 42 5.5 11 09:55 21/12/2018 1042
5 foto 183333 - nhatquang123 14 3.5 7 07:23 30/11/2018 1230
6 foto 191699 - Duy Trườngduy1717 23 3 6 04:55 19/12/2018 1034
7 foto 179446 - hoxuanquang2018 9 3 6 09:48 12/12/2018 1503
8 foto 177474 - Nguyễn Quân 10 1.5 3 02:23 08/12/2018 1079
9 foto 185623 - quang9d7 7 1 2 04:30 29/11/2018 1790
10 foto 40183 - tranphuongduysph 0 0 0 1000