Thông tin đề

Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164940 - 0947729538 78 10 20 11:04 15/02/2019 2917
2 foto 96229 - Công Thành Ngô 78 10 20 08:04 05/05/2019 11856
3 foto 69417 - Bùi Thị Diễm Hằng 78 10 20 03:11 06/05/2019 1831
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 69 9 18 10:42 10/03/2019 17214
5 foto 34505 - Võ Diệu Linh 68 9 18 10:47 03/12/2018 3222
6 foto 164237 - Bùi Thanh Huyền 68 9 18 11:20 15/05/2019 1282
7 foto 94116 - Swifties 63 8.5 17 03:09 27/02/2019 7729
8 foto 216611 - quocthang2001 59 8 16 08:58 30/04/2019 1692
9 foto 179531 - BeastMode2019 58 8 16 09:16 28/01/2019 2761
10 foto 165212 - einsteinqh1 57 7.5 15 04:48 29/11/2018 3461