Thông tin đề

Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 69 10 20 05:07 06/05/2019 11652
2 foto 114096 - Huỳnh Hoàng Vy 61 9 18 08:58 30/04/2019 3661
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 56 8 16 10:36 13/03/2019 16611
4 foto 181757 - phước nguyễn trọng 54 8 16 05:27 01/02/2019 7730
5 foto 207830 - Motivation 38 6.5 13 06:51 17/05/2019 2143
6 foto 165212 - einsteinqh1 36 5.5 11 05:17 29/11/2018 3233
7 foto 94116 - Swifties 29 5.5 11 05:06 27/02/2019 7465
8 foto 66267 - bacha10 25 5 10 07:44 07/04/2019 9383
9 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 29 4.5 9 10:03 12/05/2019 2975
10 foto 182710 - TranThuHien 14 2.5 5 11:34 26/12/2018 1140