Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75956 - Đạt 2k1 41 10 10 09:38 16/12/2018 2528
2 foto 26039 - Hoàng Bắc Nguyệt 41 10 10 11:41 25/12/2018 2441
3 foto 140778 - Dương Văn Tân 41 10 10 12:15 23/01/2019 1487
4 foto 164940 - 0947729538 41 10 10 02:42 19/02/2019 2917
5 foto 179903 - Dương Tấn Phước 41 10 10 05:51 27/04/2019 15022
6 foto 96229 - Công Thành Ngô 41 10 10 05:57 07/05/2019 11856
7 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 36 9 9 03:01 11/02/2019 8364
8 foto 45613 - Đinh Duy Khương 36 9 9 09:50 15/02/2019 3805
9 foto 110745 - Công Cristiano 31 8 8 09:43 12/03/2019 3765
10 foto 179446 - hoxuanquang2018 30 8 8 06:47 29/01/2019 1639