Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75956 - Đạt 2k1 41 10 10 09:38 16/12/2018 2349
2 foto 26039 - Hoàng Bắc Nguyệt 41 10 10 11:41 25/12/2018 2441
3 foto 159214 - duc thinh le 26 7 7 10:29 15/01/2019 3308
4 foto 165212 - einsteinqh1 49 6.5 13 07:23 11/12/2018 2084
5 foto 10397 - Tấn Thành 25 6 6 09:34 18/12/2018 7951
6 foto 34505 - Võ Diệu Linh 30 3.81 8 10:46 10/12/2018 2099
7 foto 161148 - Trần Văn Hoàng 12 3 3 03:45 21/01/2019 2278
8 foto 184509 - dunghung 11 3 3 11:24 16/01/2019 1232
9 foto 179621 - vythingocdieu 8 2 2 12:27 31/12/2018 1869
10 foto 197047 - Lê Lý Lê Huy 7 2 2 11:23 16/01/2019 1046