Thông tin đề

Thi Online: NC-VC06. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180033 - Kiên Thái 40 10 10 08:27 14/01/2019 2642
2 foto 45613 - Đinh Duy Khương 40 10 10 10:00 24/02/2019 3805
3 foto 126182 - beebee 40 10 10 02:31 30/04/2019 2884
4 foto 96229 - Công Thành Ngô 40 10 10 07:17 10/05/2019 11856
5 foto 159214 - duc thinh le 35 9 9 05:45 15/01/2019 4218
6 foto 140778 - Dương Văn Tân 35 9 9 11:14 23/01/2019 1487
7 foto 66267 - bacha10 15 5 5 03:36 12/04/2019 9534
8 foto 34505 - Võ Diệu Linh 28 4.67 7 11:50 18/12/2018 3222
9 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 12 3 3 11:09 16/05/2019 3130
10 foto 191699 - Duy Trườngduy1717 11 3 3 02:45 30/12/2018 1034