Thông tin đề

Thi Online: NC-VC06. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180033 - Kiên Thái 40 10 10 08:27 14/01/2019 2642
2 foto 159214 - duc thinh le 35 9 9 05:45 15/01/2019 3308
3 foto 34505 - Võ Diệu Linh 28 4.67 7 11:50 18/12/2018 2010
4 foto 191699 - Duy Trườngduy1717 11 3 3 02:45 30/12/2018 1034
5 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 1073
6 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:56 22/12/2018 997
7 foto 185623 - quang9d7 0 0 0 12:39 28/12/2018 1790
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:52 29/12/2018 1262
9 foto 23995 - sỹ thành 0 0 0 05:19 31/12/2018 3905
10 foto 160389 - Bảo Nguyễn 0 0 0 10:41 09/01/2019 8142