Thông tin đề

Thi Online: NC-VC07. Chinh phục các bài toán có AgNO3 tham gia phản ứng (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 40 10 10 10:41 10/05/2019 11856
2 foto 140778 - Dương Văn Tân 35 9 9 04:38 25/01/2019 1487
3 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 65 8.5 17 10:15 25/12/2018 7966
4 foto 148109 - Bao Ngoc 30 8 8 09:27 01/04/2019 7532
5 foto 179621 - vythingocdieu 27 7 7 11:18 18/05/2019 1896
6 foto 23995 - sỹ thành 25 7 7 06:26 17/01/2019 4284
7 foto 180621 - Nguyenkyhai6741 25 7 7 08:17 11/04/2019 1707
8 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 18 5 5 09:57 17/05/2019 3130
9 foto 125837 - Trần Hà 17 5 5 02:47 20/03/2019 1068
10 foto 66267 - bacha10 15 5 5 06:18 13/04/2019 9534