Thông tin đề

Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 140778 - Dương Văn Tân 39 10 10 11:00 27/01/2019 1487
2 foto 96229 - Công Thành Ngô 39 10 10 11:14 10/05/2019 11856
3 foto 144307 - ronaldohiep 35 9 9 03:57 01/02/2019 3733
4 foto 181757 - phước nguyễn trọng 34 9 9 11:40 19/01/2019 7790
5 foto 45613 - Đinh Duy Khương 30 8 8 10:09 14/03/2019 3805
6 foto 114917 - Ho Thi Thanh Thao 29 8 8 06:40 11/01/2019 4841
7 foto 216611 - quocthang2001 25 7 7 04:15 07/05/2019 1692
8 foto 211167 - ryankhoa01 25 7 7 10:04 22/05/2019 1450
9 foto 66267 - bacha10 20 6 6 05:29 17/04/2019 9534
10 foto 94116 - Swifties 20 6 6 10:25 18/05/2019 7729