Thông tin đề

Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181757 - phước nguyễn trọng 34 9 9 11:40 19/01/2019 6568
2 foto 114917 - Ho Thi Thanh Thao 29 8 8 06:40 11/01/2019 4670
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 08:19 04/01/2019 1262
4 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:07 06/01/2019 997
5 foto 164087 - u23vietnam 0 0 0 09:10 13/01/2019 1669
6 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 11:01 16/01/2019 1442
7 foto 76418 - HaGiangThuy 0 0 0 10:11 19/01/2019 1003
8 foto 68071 - chauthienphu15 0 0 0 07:50 19/01/2019 1000