Thông tin đề

Thi Online: NC-VC09. Chinh phục một số dạng toán hay và khó về hiđroxit lưỡng tính (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181757 - phước nguyễn trọng 41 10 10 10:24 04/02/2019 7790
2 foto 144307 - ronaldohiep 41 10 10 12:49 10/02/2019 3733
3 foto 173896 - teamhocy 41 10 10 09:32 24/02/2019 4805
4 foto 198351 - Hương Bơ 41 10 10 03:56 08/05/2019 2298
5 foto 96229 - Công Thành Ngô 41 10 10 08:20 13/05/2019 11856
6 foto 211167 - ryankhoa01 39 9 9 10:27 25/05/2019 1450
7 foto 39374 - manhnatri 30 8 8 04:37 09/04/2019 6392
8 foto 131697 - thaydatcasio1325 28 7 7 08:57 24/05/2019 2572
9 foto 94116 - Swifties 27 7 7 05:19 20/05/2019 7729
10 foto 159214 - duc thinh le 16 5 5 02:37 21/02/2019 4218