Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập tiêu hóa ở động vật
Lớp

12

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/10/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 67025 - nguyenhienthao1303 50 9.26 25 01:03 11/06/2019
00:14:43
5153
2 foto 194680 - Phan Thị Trúc Mai 44 8.52 23 21:53 12/06/2019
00:14:45
2174
3 foto 80996 - vananhohi123 44 8.52 23 11:08 13/06/2019
00:15:42
2435
4 foto 178245 - PKD179 41 8.15 22 09:00 15/06/2019
00:07:53
1330
5 foto 176073 - Trần Thị Huyền 41 8.15 22 17:56 24/06/2019
00:14:02
1769
6 foto 147410 - hienmai 41 8.15 22 23:14 09/06/2019
00:22:47
3737
7 foto 157410 - Nguyễn Tất Đắc 41 8.15 22 10:54 11/06/2019
00:24:17
2745
8 foto 122709 - tuendeptrai 39 8.15 22 23:58 06/06/2019
00:18:43
2934
9 foto 153858 - Hường 38 7.78 21 14:01 17/06/2019
00:20:01
1524
10 foto 128509 - Manh Tuan 38 7.78 21 05:17 23/06/2019
00:21:57
4427