Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập hô hấp ở động vật
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/10/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 55 8.96 26 01:28 04/06/2019
00:11:29
22793
2 foto 161959 - khoalam01 53 8.62 25 10:04 22/06/2019
00:39:52
5837
3 foto 122709 - tuendeptrai 51 8.62 25 00:39 07/06/2019
00:16:45
2934
4 foto 178245 - PKD179 50 8.62 25 08:44 15/06/2019
00:07:16
1330
5 foto 157410 - Nguyễn Tất Đắc 48 8.28 24 11:54 11/06/2019
00:23:17
2745
6 foto 139762 - hoahuynh1110 46 7.93 23 10:08 08/06/2019
00:10:35
4202
7 foto 128509 - Manh Tuan 46 7.93 23 05:35 23/06/2019
00:15:04
4427
8 foto 165476 - hongly 43 7.59 22 16:39 18/06/2019
00:11:53
2710
9 foto 106718 - kaylin201 41 6.9 20 09:45 15/06/2019
00:29:58
3456
10 foto 178156 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 35 6.9 20 17:56 23/06/2019
00:15:27
2131