Thông tin đề

Đề 06: Luyện tập về axit nucleic
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163448 - thuhuyen123 82 10 30 04:42 14/08/2018 1896
2 foto 104689 - Minh Tân 82 10 30 10:11 21/08/2018 6783
3 foto 102691 - NhiepTieuSinh 82 10 30 05:15 11/09/2018 1264
4 foto 182582 - Gia Huy Hồ 82 10 30 09:25 16/09/2018 1773
5 foto 185467 - tiktok 79 9.67 29 03:07 25/10/2018 3863
6 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 78 9.67 29 04:23 01/08/2018 7145
7 foto 178159 - Bảo Ngọc 78 9.67 29 03:26 27/08/2018 1404
8 foto 164600 - ngoctrammm 75 9.33 28 06:34 11/08/2018 1521
9 foto 162842 - vohanhnguyen03 74 9.33 28 09:27 06/11/2018 2478
10 foto 165556 - Lê Hường 73 9.33 28 09:47 01/10/2018 1426