Thông tin đề

Đề 07: Luyện tập phương pháp giải bài tập về axit nucleic
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 100 10 30 08:40 05/08/2018 5903
2 foto 164600 - ngoctrammm 100 10 30 06:51 11/08/2018 1521
3 foto 163448 - thuhuyen123 100 10 30 04:49 14/08/2018 1896
4 foto 104689 - Minh Tân 100 10 30 11:50 17/09/2018 7448
5 foto 185467 - tiktok 100 10 30 03:21 25/10/2018 5223
6 foto 59305 - biology1204 96 9.67 29 06:55 01/01/2019 9442
7 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 95 9.67 29 04:45 12/08/2018 2748
8 foto 178159 - Bảo Ngọc 92 9.33 28 07:47 27/08/2018 1450
9 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 90 9.33 28 12:35 02/05/2019 7354
10 foto 165770 - Nguyễn Thủy Tiên 85 8.67 26 08:46 21/09/2018 1178