Thông tin đề

Đề 08: Kiểm tra kiến thức chuyên đề 1_Thành phần hóa học của tế bào
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164600 - ngoctrammm 59 10 20 01:25 18/08/2018 1521
2 foto 104689 - Minh Tân 59 10 20 10:42 18/09/2018 7448
3 foto 185467 - tiktok 59 10 20 08:15 28/10/2018 5223
4 foto 59305 - biology1204 55 9.5 19 07:04 01/01/2019 9442
5 foto 83090 - Phúc Đặng 54 9.5 19 08:32 12/08/2018 5903
6 foto 182991 - ximuoi1009 51 9 18 02:59 10/10/2018 2467
7 foto 187073 - vuthithuylinh 51 9 18 11:55 18/10/2018 1679
8 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 50 9 18 02:10 07/08/2018 7357
9 foto 165210 - minhngocsinh 45 8.5 17 10:58 12/08/2018 3029
10 foto 102691 - NhiepTieuSinh 43 8 16 05:25 19/09/2018 1551