Thông tin đề

Đề 09: Kiểm tra 45 phút giữa học kì I
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 104689 - Minh Tân 77 10 30 10:55 18/09/2018 6783
2 foto 187073 - vuthithuylinh 77 10 30 08:09 26/10/2018 1679
3 foto 185467 - tiktok 77 10 30 08:22 28/10/2018 3863
4 foto 59305 - biology1204 77 10 30 07:11 01/01/2019 8922
5 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 72 9.67 29 10:12 16/12/2018 3371
6 foto 83090 - Phúc Đặng 71 9.67 29 09:04 15/08/2018 5074
7 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 62 9 27 09:30 15/11/2018 2670
8 foto 182991 - ximuoi1009 61 9 27 03:37 15/10/2018 1738
9 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 60 8.67 26 02:24 07/08/2018 7145
10 foto 165210 - minhngocsinh 59 8.67 26 09:29 15/08/2018 2612