Thông tin đề

Đề 09: Kiểm tra 45 phút giữa học kì I
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 104689 - Minh Tân 77 10 30 10:55 18/09/2018 7448
2 foto 187073 - vuthithuylinh 77 10 30 08:09 26/10/2018 1679
3 foto 185467 - tiktok 77 10 30 08:22 28/10/2018 5223
4 foto 59305 - biology1204 77 10 30 07:11 01/01/2019 9442
5 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 72 9.67 29 10:12 16/12/2018 3900
6 foto 83090 - Phúc Đặng 71 9.67 29 09:04 15/08/2018 5903
7 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 66 9.33 28 03:28 02/05/2019 7354
8 foto 187325 - LacRang2018 62 9 27 09:30 15/11/2018 3715
9 foto 182991 - ximuoi1009 61 9 27 03:37 15/10/2018 2467
10 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 60 8.67 26 02:24 07/08/2018 7357