Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập lí thuyết phần cơ sở vật chất di truyền
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/01/2019

Giới thiệu đề

Đề luyện tập này có 20 câu hỏi vận dụng và vận dụng cao phần cơ sở vật chất di truyền. Các câu hỏi được thầy THỊNH NAM biên soạn và lựa chọn rất kĩ. Các em trước khi làm đề cần nghe video bài giảng thật kĩ để làm đề đạt kết quả cao

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164055 - tranlamvien2009 59 10 20 09:07 01/02/2019 2344
2 foto 183561 - Huy Đức 59 10 20 11:18 24/03/2019 2283
3 foto 160195 - Annbtkna 56 9.5 19 10:26 16/01/2019 1210
4 foto 201603 - Cúc Họa Mi 56 9.5 19 07:16 17/01/2019 2275
5 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 53 9 18 11:13 19/01/2019 2715
6 foto 183701 - Xuân Dương 50 8.5 17 06:08 19/01/2019 1699
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 50 8.5 17 01:01 18/03/2019 13046
8 foto 133795 - Nguyễn Thị Minh Hiếu 49 8.5 17 07:59 22/02/2019 2014
9 foto 111306 - nguyentanminh 47 8 16 08:38 03/02/2019 8913
10 foto 126370 - phuak14cqt2019 45 8 16 12:01 22/02/2019 8687