Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập câu hỏi vận dụng cao về cơ chế di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 47 9 18 09:21 23/01/2019 3491
2 foto 112765 - Nguyễn Hoàng Nhất 43 9 18 04:16 13/02/2019 2608
3 foto 145284 - Trần Linh Chi 41 8.5 17 10:32 11/02/2019 3720
4 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 38 8 16 01:31 14/02/2019 7416
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 35 7.5 15 06:39 08/02/2019 8049
6 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 27 6.5 13 11:15 13/02/2019 2715
7 foto 160389 - Bảo Nguyễn 15 5.5 11 08:51 11/02/2019 8642
8 foto 71009 - anh07012001 19 5 10 08:28 31/01/2019 5141
9 foto 181795 - nguoila789 4 0.5 1 08:42 29/01/2019 1331
10 foto 191181 - Hung lai van 0 0 0 3008