Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập các dạng bài tập về cơ chế di truyền cấp tế bào
Lớp

12

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 68 10 19 04:07 04/08/2018 7621
2 foto 23575 - Phương Duyên 68 10 19 05:16 06/08/2018 1245
3 foto 116001 - ngocanhtrana4 68 10 19 10:36 06/08/2018 1574
4 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 68 10 19 07:26 14/08/2018 6096
5 foto 146629 - rác rưởi 68 10 19 08:47 02/09/2018 23251
6 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 68 10 19 03:28 18/09/2018 2956
7 foto 71009 - anh07012001 68 10 19 04:34 23/09/2018 5335
8 foto 118359 - ........ 68 10 19 03:49 27/09/2018 16907
9 foto 71357 - Trang2410 68 10 19 11:36 16/11/2018 4858
10 foto 174296 - Chinh nguyen 68 10 19 10:17 27/11/2018 4600