Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về công thức giải nhanh bài tập di truyền cấp tế bào
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - rác rưởi 40 10 20 11:19 04/09/2018 23251
2 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 40 10 20 07:18 08/09/2018 6096
3 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 40 10 20 07:30 18/09/2018 2956
4 foto 28410 - Đồ Con Vịt 40 10 20 04:54 19/09/2018 5821
5 foto 170102 - Phi Khoa Huynh 37 9.5 19 11:32 09/08/2018 1047
6 foto 69925 - Bùi Hân 37 9.5 19 08:58 10/08/2018 5979
7 foto 109733 - Hoangngocthaobq2017 37 9.5 19 04:35 13/08/2018 1125
8 foto 181147 - HOÀNG NGỌC THẢO 37 9.5 19 04:47 13/08/2018 1257
9 foto 164055 - tranlamvien2009 37 9.5 19 09:38 19/08/2018 2344
10 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 37 9.5 19 05:03 10/09/2018 11396