Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập các dạng bài tập về cơ chế di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146966 - Minhkhuee 79 10 20 11:38 20/08/2018 1561
2 foto 125572 - Linh Trang 79 10 20 03:29 22/08/2018 1985
3 foto 164055 - tranlamvien2009 79 10 20 06:26 27/08/2018 2247
4 foto 143227 - 2 bạn dễ thương 79 10 20 12:44 04/09/2018 5197
5 foto 146629 - càng ngày càng nát 79 10 20 05:35 04/09/2018 23242
6 foto 165730 - Nguyenoanhab 79 10 20 10:57 18/10/2018 1122
7 foto 67025 - nguyenhienthao1303 79 10 20 12:32 25/12/2018 3829
8 foto 60735 - duyhung2001 74 9.5 19 09:32 16/08/2018 4707
9 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 74 9.5 19 03:03 10/09/2018 4858
10 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 74 9.5 19 11:11 19/09/2018 5746