Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về công thức giải nhanh bài tập di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178871 - quynhnhu2001 0 0 0 3116
2 foto 128970 - Linh Võ 0 0 0 4939
3 foto 155512 - Biology 0 0 0 3964
4 foto 185421 - nguyenhongnhung1411 0 0 0 2788
5 foto 174490 - thanhhien1998 0 0 0 4015
6 foto 136242 - hienhoa 0 0 0 1211
7 foto 62049 - Nguyễn Thị Thu Thảo 0 0 0 3469
8 foto 153831 - Quang2703 0 0 0
9 foto 79152 - momkhoaitay 0 0 0 1005
10 foto 189785 - Nguyễn Lê Uyên Phương 0 0 0 3441