Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về công thức giải nhanh bài tập di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182710 - TranThuHien 0 0 0 1669
2 foto 155512 - Nguyễn Mạnh Long 0 0 0 4994
3 foto 174490 - thanhhien1998 0 0 0 13248
4 foto 136242 - hienhoa 0 0 0 1297
5 foto 190786 - Huailing2011 0 0 0 1472
6 foto 153831 - Quang2703 0 0 0 1584
7 foto 144966 - Bùi Quốc Cường 0 0 0 2211
8 foto 225812 - 21032001 0 0 0 1598
9 foto 172721 - SQ Việt Trường 0 0 0 4307
10 foto 189785 - Nguyễn Lê Uyên Phương 0 0 0 5158