Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập các dạng bài tập về biến dị cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181246 - Trần Đăng Sơn 79 10 20 03:53 26/08/2018 1490
2 foto 146629 - càng ngày càng nát 79 10 20 09:54 05/09/2018 23242
3 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 79 10 20 03:54 15/09/2018 4858
4 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 74 9.5 19 05:54 03/10/2018 5746
5 foto 60735 - duyhung2001 68 9 18 05:34 03/09/2018 4707
6 foto 165850 - 10 ĐIỂM SINH 64 8.5 17 11:43 05/01/2019 2710
7 foto 107464 - vtpt2001 61 8 16 12:52 30/12/2018 3252
8 foto 69925 - Bùi Hân 60 8 16 10:01 23/08/2018 5332
9 foto 118359 - YDS 60 8 16 07:46 09/10/2018 16118
10 foto 177165 - Trắng 59 8 16 04:45 11/09/2018 3807