Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập các dạng bài tập về biến dị cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181246 - Trần Đăng Sơn 79 10 20 03:53 26/08/2018 1490
2 foto 146629 - MMN 79 10 20 09:54 05/09/2018 23251
3 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 79 10 20 03:54 15/09/2018 5321
4 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 74 9.5 19 05:54 03/10/2018 8278
5 foto 197543 - Phuonganh14301 74 9.5 19 11:14 31/01/2019 1747
6 foto 174296 - Chinh nguyen 74 9.5 19 11:07 02/03/2019 2748
7 foto 60735 - duyhung2001 68 9 18 05:34 03/09/2018 4707
8 foto 165850 - 10 ĐIỂM SINH 64 8.5 17 11:43 05/01/2019 3428
9 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 64 8.5 17 09:10 22/02/2019 3662
10 foto 181139 - dumpzz26 63 8.5 17 10:34 06/05/2019 1160