Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về công thức giải nhanh bài tập biến dị cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - rác rưởi 36 10 18 03:06 05/09/2018 23251
2 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 30 8.89 16 09:41 04/09/2018 7621
3 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 30 8.89 16 08:35 22/09/2018 2956
4 foto 164055 - tranlamvien2009 30 8.89 16 08:39 03/10/2018 2344
5 foto 112765 - Nguyễn Hoàng Nhất 30 8.89 16 06:00 03/11/2018 2662
6 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 30 8.89 16 06:22 08/11/2018 6128
7 foto 196889 - dominhdu 30 8.89 16 08:43 02/12/2018 1436
8 foto 165850 - 10 ĐIỂM SINH 30 8.89 16 12:59 05/01/2019 3455
9 foto 165730 - Nguyenoanhab 30 8.89 16 12:17 27/02/2019 1198
10 foto 174296 - Chinh nguyen 30 8.89 16 11:07 03/03/2019 4600