Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về công thức giải nhanh bài tập biến dị cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - càng ngày càng nát 36 10 18 03:06 05/09/2018 23242
2 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 30 8.89 16 09:41 04/09/2018 5925
3 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 30 8.89 16 08:35 22/09/2018 2956
4 foto 164055 - tranlamvien2009 30 8.89 16 08:39 03/10/2018 2247
5 foto 112765 - Nguyễn Hoàng Nhất 30 8.89 16 06:00 03/11/2018 2323
6 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 30 8.89 16 06:22 08/11/2018 4637
7 foto 196889 - dominhdu 30 8.89 16 08:43 02/12/2018 1436
8 foto 165850 - 10 ĐIỂM SINH 30 8.89 16 12:59 05/01/2019 2710
9 foto 181246 - Trần Đăng Sơn 27 8.33 15 01:19 31/08/2018 1490
10 foto 60735 - duyhung2001 27 8.33 15 05:25 03/09/2018 4707