Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về công thức giải nhanh bài tập biến dị cấp tế bào
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - rác rưởi 80 10 40 11:14 06/09/2018 23251
2 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 80 10 40 04:07 08/09/2018 7621
3 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 80 10 40 04:39 10/10/2018 11396
4 foto 92809 - phamthiluong 80 10 40 05:45 13/11/2018 7428
5 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 77 9.75 39 10:04 23/09/2018 6096
6 foto 196889 - dominhdu 77 9.75 39 03:28 04/12/2018 1436
7 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 77 9.75 39 09:49 22/02/2019 3950
8 foto 114593 - amorfati0605 77 9.75 39 12:38 09/05/2019 7443
9 foto 178484 - vudinhcuong 37 9.5 19 07:58 31/08/2018 2084
10 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 71 9.25 37 09:15 23/09/2018 2956