Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về công thức giải nhanh bài tập biến dị cấp tế bào
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - càng ngày càng nát 80 10 40 11:14 06/09/2018 23242
2 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 80 10 40 04:07 08/09/2018 5925
3 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 80 10 40 04:39 10/10/2018 5746
4 foto 92809 - phamthiluong 80 10 40 05:45 13/11/2018 6158
5 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 77 9.75 39 10:04 23/09/2018 4858
6 foto 196889 - dominhdu 77 9.75 39 03:28 04/12/2018 1436
7 foto 178484 - vudinhcuong 37 9.5 19 07:58 31/08/2018 1537
8 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 71 9.25 37 09:15 23/09/2018 2956
9 foto 118359 - YDS 71 9.25 37 03:02 22/10/2018 16118
10 foto 109452 - Quốc Toàn 68 9 36 07:05 13/09/2018 12124